#GORUNTARTU juhend 2019

     

Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos peatoetaja Skechersi ja teiste toetajatega.
Eesmärk:

  • avada ja lõpetada Lõuna-Eesti jooksuhooaeg;
  • pakkuda osalejatele võimalust osaleda jooksusarjas;
  • propageerida sportlikke eluviise;
  • kaasata spordihuvilisi üe Eesti.

Etapid:

• 06.04.2019 Parkmetsa jooks, – ajavõtuga kõnd (7 km) kl 13.00

• 10.08.2019  Suvejooks, -ajavõtuga kõnd (10 km) kl 12.10

Ajavõtt:  #GORUNTARTU sarjas on kasutusel kiibiajavõtt, iga etapi tulemuste avaldamine tagatakse kohapeal. Koondtulemused lisatakse pärast Suvejooksu korraldaja kodulehele www.treenitus.eu

Koondarvestus:

Koondarvestus selgitatakse välja 2 jooksu ja ajavõtuga kõnni etappide aegade liitmisel. Ajavõtuta jooksud-kõnnid sarja arvestusse ei kuulu.

GORUNTARTU sarja vanusegrupid:

MJ 2000 sünd. ja nooremad NJ 2000 sünd. ja nooremad
Mehed 1980 – 1999 Naised 1985 – 1999
MV 40 1960 – 1979 NV 35 1970– 1984
MV 60 1959 sünd. ja vanemad NV 50 1969 sünd. ja vanemad

Ajavõtuga kõndide vanusegrupid: kõik osalejad tähistatakse protokollis – KK.

Registreerimine:

Registreerimine toimub igale jooksule-kõnnile eraldi, järgides konkreetse jooksu juhendit!

Jooksudel, kõndidel mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!

Autasustamine: sarja nais- ja meessoost üldvõitjate esikolmikutele on eriauhinnad. Kõikide vanuseklasside esikohti autasustatakse. Sarja autasustamine toimub pärast Suvejooksu autasustamist.

Kõikide sarjas osalenute vahel (jooks ja ajavõtuga kõnd eraldi) loositakse välja eriauhind. 

Üldiselt: tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise. Alla 10-aastased lapsed tohivad startida vanemate loal.

Lastejooksudes ja ajavõtuta terviskõndides koondarvestust ei toimu!

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab #GORUNTARTU korraldaja.

Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab. Palume tähelepanelikult jälgida iga jooksu etapi osavõtja meelespead!

#GORUNTARTU kohta täpsemat infot saab treenitus@treenitus.eu või +372 5552 1999

 

PEATOETAJA SUURTOETAJA TOETAJAD