Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade

Mittetulundusühing Treenitus

Tähe 59,
50103 Tartu
Registrikood 80335329
Tel. +372 5552 1999 – Jaanus Mäe, +372 5686 8538 – Rigne Raudsepp
treenitus@treenitus.eu

Treenitus MTÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, teistest õigusaktidest, ühingu põhikirjast, ning eetilise tegevuse põhimõtetest (Vabaühenduste eetikakoodeks: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks)
Ühingut juhib 3-liikmeline juhatus:
Jaanus Mäe
Rigne Raudsepp
Tambet Mäe

Ühingu põhikiri
Majandusaasta aruanded:   2012   2013

 

PEATOETAJA SUURTOETAJA TOETAJAD