GoRunTartu 2023 sarja juhend

Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos peatoetaja Skechersi ja teiste toetajatega.
Eesmärk:
 
avada Lõuna-Eesti jooksuhooaeg;
pakkuda osalejatele võimalust osaleda jooksusarjas;
propageerida sportlikke eluviise;
kaasata spordihuvilisi üe Eesti.
 
Etapid:
 
• 08.04.2023 Parkmetsa jooks, – ajavõtuga kõnd (7 km) kl 13.00
 
• 19.08.2023  Skechers Suvejooks, -ajavõtuga kõnd (10 km) kl 12.10
 
Ajavõtt:  GoRunTartu sarjas on kasutusel kiibiajavõtt, iga etapi tulemuste avaldamine tagatakse kohapeal. Koondtulemused lisatakse pärast Suvejooksu korraldaja kodulehele www.treenitus.eu
 
Koondarvestus:
 
Koondarvestus selgitatakse välja 2 jooksu ja ajavõtuga kõnni etappide aegade liitmisel. Ajavõtuta jooksud-kõnnid sarja arvestusse ei kuulu.
 
Sarja vanusegrupid:
 

Vanusegrupi nimetus

Sünniaasta

Vanus

U18 noormehed ja neiud

2005 sünd. ja nooremad

-18

M ja N

sünniaastad 1984 - 2004

19-39

M40 ja N40

sünniaastad 1974 - 1983

40-49

M50 ja N50

sünniaastad 1964 - 1973

50-59

M60 ja N60

1963 sünd. ja vanemad

60-

 
Ajavõtuga kõndide vanusegrupid: kõik osalejad tähistatakse protokollis – KK.
 
Registreerimine:
 
Registreerimine toimub igale jooksule-kõnnile eraldi, järgides konkreetse jooksu juhendit!
 
Jooksudel, kõndidel mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!
 
Autasustamine: sarja nais- ja meessoost üldvõitjate esikolmikutele on eriauhinnad. Kõikide vanuseklasside esikohti autasustatakse. Sarja autasustamine toimub pärast Suvejooksu autasustamist.
 
Kõikide sarjas osalenute vahel (jooks ja ajavõtuga kõnd) loositakse välja eriauhind. 
 
Üldiselt: tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise. Alla 10-aastased lapsed tohivad startida vanemate loal.
 
Lastejooksudes ja ajavõtuta terviskõndides koondarvestust ei toimu!
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab GoRunTartu sarja korraldaja.
 
Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab. Palume tähelepanelikult jälgida iga jooksu etapi osavõtja meelespead!
 
GoRunTartu sarja kohta täpsemat infot saab treenitus@treenitus.eu või +372 5552 1999