GORUNTARTU sarja üldjuhend

Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos peatoetaja Skechersi ja teiste toetajatega.
Eesmärk:
 
avada ja lõpetada Lõuna-Eesti jooksuhooaeg;
pakkuda osalejatele võimalust osaleda jooksusarjas;
propageerida sportlikke eluviise;
kaasata spordihuvilisi üe Eesti.
 
Etapid:
 
• 06.04.2019 Parkmetsa jooks, – ajavõtuga kõnd (7 km) kl 13.00
 
• 10.08.2019  Suvejooks, -ajavõtuga kõnd (10 km) kl 12.10
 
Ajavõtt:  #GORUNTARTU sarjas on kasutusel kiibiajavõtt, iga etapi tulemuste avaldamine tagatakse kohapeal. Koondtulemused lisatakse pärast Suvejooksu korraldaja kodulehele www.treenitus.eu
 
Koondarvestus:
 
Koondarvestus selgitatakse välja 2 jooksu ja ajavõtuga kõnni etappide aegade liitmisel. Ajavõtuta jooksud-kõnnid sarja arvestusse ei kuulu.
 
GORUNTARTU sarja vanusegrupid:
 
MJ 2000 sünd. ja nooremad NJ 2000 sünd. ja nooremad
Mehed 1980– 1999 Naised 1985 – 1999
MV 40 1960 – 1979 NV 35 1970 – 1984
MV 60 1959 sünd. ja vanemad NV 50 1969 sünd. ja vanemad
 
Ajavõtuga kõndide vanusegrupid: kõik osalejad tähistatakse protokollis – KK.
 
Registreerimine:
 
Registreerimine toimub igale jooksule-kõnnile eraldi, järgides konkreetse jooksu juhendit!
 
Jooksudel, kõndidel mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!
 
Autasustamine: sarja nais- ja meessoost üldvõitjate esikolmikutele on eriauhinnad. Kõikide vanuseklasside esikohti autasustatakse. Sarja autasustamine toimub pärast Suvejooksu autasustamist.
 
Kõikide sarjas osalenute vahel (jooks ja ajavõtuga kõnd) loositakse välja eriauhind. 
 
Üldiselt: tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise. Alla 10-aastased lapsed tohivad startida vanemate loal.
 
Lastejooksudes ja ajavõtuta terviskõndides koondarvestust ei toimu!
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab #GORUNTARTU korraldaja.
 
Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab. Palume tähelepanelikult jälgida iga jooksu etapi osavõtja meelespead!
 
#GORUNTARTU sarja kohta täpsemat infot saab treenitus@treenitus.eu või +372 5552 1999