Ava võistluse menüü
Üldinfo Üldjuhend Kaugjooksu üldjuhend (virtuaaljooks) Mr. Pritt lastejooksude juhend Osavõtutasud Rajaskeemid Osaleja meelespea Programm 100+ kg jooks-kõnd Tulemuse sisestamine (virtuaaljooks) LIVE TULEMUSED Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Mr. Pritt lastejooksude juhend

Parkmetsa jooks 2023

Mr. Pritt lastejooksud
 
 
Limiit: lastejooksudel osalejate maksimaalne arv on 500.
 
Korraldab: Treenitus MTÜ
 
Eesmärk:
· tutvustada väikesele spordisõbrale kohalikke spordiradu;
· propageerida sportlikke eluviise;
 
Tegevuspaik: Raja tn park (Riia 167A, Tartu)
 
Aeg: 08. aprill 2023
 
Stardid: alates kell 11.00
 
Rada: distants u 400 m.
 
Vanusegrupid:
Poisid kuni 3. a – start kell 11.00
Tüdrukud kuni 3. a – start kell 11.05
Poisid 4-6. a – start kell 11.10
Tüdrukud 4-6. a – start kell 11.15
Poisid 7-9. a – start kell 11.20
Tüdrukud 7-9. a – start kell 11.25
Poisid 10-12. a – start kell 11.30
Tüdrukud 10-12. a – start kell 11.35
 
Info ja registreerimine: eelnevalt internetis http://www.treenitus.eu/ kuni 06.04.2023 kell 23.59 ja võistluspaigas (08.04) alates kell 9.45 kuni vanuseklassi stardini (vabade kohtade olemasolul). Info: treenitus@treenitus.eu
Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja kinnitamisel.
Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Rinnanumbreid väljastatakse võistluskeskuses kuni stardihetkeni.
 
Osavõtumaks: puudub.
 
Autasustamine: igale osalejale antakse rinnanumber ja autasuks on meeldiv üllatus.

 

Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol.

 

Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

 

Korraldaja õigused: lastejooksude stardiprotokoll on avalik dokument. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook) avaldatud info õigsuse eest.
 

Registreerudes osaleja:
* Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;
* Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;
* Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
* Kinnitab, et ei osale haigustunnustega. Starti tulles peab kinni koroonaviirusest tingitud soovitustest ja piirangutest.

 
Lastejooksud toimuvad ilma ajavõtuta ning ka paremusjärjestust ei selgitata.
Lapsed võivad startida ainult vanemate loal!
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab jooksu korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.