Ava võistluse menüü
Üldinfo Üldjuhend Kaugjooksu üldjuhend (virtuaaljooks) Mr. Pritt lastejooksude juhend Osavõtutasud Rajaskeemid Osaleja meelespea Programm 100+ kg jooks-kõnd Tulemuse sisestamine (virtuaaljooks) LIVE TULEMUSED Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Üldjuhend

Parkmetsa jooks 2023

Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos toetajatega. Parkmetsa jooks ja ajavõtuga kõnd on GoRunTARTU sarja 2023 avaetapp. Parkmetsa ajavõtuta jooks-kõnd sarja arvestusse ei kuulu.

Eesmärk:

  • avada Tartus ja Tartumaal jooksu- ja kõnni hooaeg;

  • tutvustada spordirahvale looduslikke spordiradu;

  • propageerida sportlikke eluviise;

  • jätkata 2012. a algatatud traditsiooni;

  • kaasata spordihuvilisi üle Eesti;

  • tähistada liikumisaastat.

Tegevuspaik: Sanatooriumi parkmets / Raja tänava (tn) park (Riia 167A, Tartu) ja ümberkaudsed tänavad, rajad.

Aeg: 08. aprillil 2023

Start: 2.5 km kell 13.05, 7 km kell 13.00 Raja tänava alguses (start antakse Riia tänava poolt). Kõndijad stardivad jooksjaterivi lõpust.

Rada: 2.5 km ja 7 km vahelduval pinnasel (pehmed rajad, asfaltteed).

Rajateenindus: võistlustrass on tähistatud. Rajal meditsiinibrigaad. 4. kilomeetril on teenindusega joogipunkt. 2.5 km rajal teeninduspunkti ei ole.

Ajavõtt: kasutusel kiibiajavõtt, tulemuste avaldamine tagatakse kohapeal. Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri tagaküljele, mida korraldajale tagastada pole vaja. Ajavõtuta kõnni puhul ei toimu kiibiajavõttu.

Vanusegrupid (jooks):

 

Vanusegrupi nimetus

Sünniaasta

Vanus

U18 noormehed ja neiud

2005 sünd. ja nooremad

-18

M ja N

sünniaastad 1984 - 2004

19-39

M40 ja N40

sünniaastad 1974 - 1983

40-49

M50 ja N50

sünniaastad 1964 - 1973

50-59

M60 ja N60

1963 sünd. ja vanemad

60-

 

Vanusegrupid (ajavõtuga kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – KK.

Vanusegrupid (ajavõtuta jooks-kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – AJAVÕTUTA.

Alla 10-aastased tohivad startida vanemate loal!

Registreerimine:

  1. eelregistreerimine www.treenitus.eu kuni 06.04 kell 23.59. Võistluseelsel kahel päeval eelregistreerimist ei toimu!

  2.  võistluspäeval (08.04) kohapeal kell 11.00-12.45.

Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Osaleja saab stardimaterjalid kätte võistluspäeval sekretariaaditelgist (asub võistluskeskuses). Stardimaterjale väljastatakse alates kell 11.00 kuni stardihetkeni.

Firmadele/klubidele/kollektiividele hinnasoodustus alates 5. liikmest (iga järgneva liikme pealt) 15%. Hinnasoodustus kehtib siis, kui vähemalt 5 liiget ennast korraga kirja panevad. Topeltsoodustused ei kehti!

Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja osalustasu maksmisel.

 

Osavõtutasu (jooks ja ajavõtuga kõnd):

OSAVÕTUTASU

kuni 12.03.2023

13.03 – 06.04.2023

08.04.2023

(üli)õpilased, pensionärid, vähenenud töövõimega, puudega isikud

 14 EUR

 19 EUR

 35 EUR

 

kõik teised

 15 EUR

 20 EUR

 35 EUR

 

Osavõtutasu (ajavõtuta jooks-kõnd):

OSAVÕTUTASU

kuni 12.03.2023

13.03 – 06.04.2023

08.04.2023

kõigile

 13 EUR

 17 EUR

 30 EUR

 

Osavõtutasu sisaldab: eridisainiga osalejamedalit, rinnanumbrit, kiibiajavõttu (ajavõtuga jooks ja kõnd), diplomit internetis, rajateenindust, vajadusel meditsiiniabi, pakihoidu (valvega), riietumisvõimalust, pesemisvõimalust, rattaparklat (valveta), tasuta parkimist, WC kasutamise võimalust, spordijooki, toitlustamist (supp, tee, Eesti Pagari saiake), toidupakki (pudelijook, Arimex tervisepakk).

Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Jooksul/kõnnil mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!

Ümberregistreerimise tasu (distantside, osaleja vahetus jne) on 7 eurot (lisandub osavõtutasude vahe) (kuni 06.04.2023 kl 23.59). Ka ekslikult valele distantsile registreerumist ja selle ümber muutmist käsitletakse ümberregistreerimisena, millelt tuleb tasuda ümberregistreerimise tasu. Ümberregistreeruda saab iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.treenitus.eu/

Autasustamine: Kell 14.00 2.5 ja 7 km distantsi autasustamine. 7 km jooksu kõikide vanuseklasside esikolmikuid autasustatakse, samuti üldvõitjaid (üldvõitja mees ja naine). 2.5 km jooksul autasustatakse üldesikolmikuid (mehed, naised). Loosiauhinnad. Kõndijatele on samuti loosiauhinnad.

Lastejooksud:

Kuni 3.a poisid ja tüdrukud, 4-6.a poisid ja tüdrukud, 7-9.a poisid ja tüdrukud, 10-12.a poisid ja tüdrukud. Stardid alates kell 11.00 Sanatooriumi parkmetsas (lastejooksu võistluskeskus asub pargis lasteaktraktsioonide juures), distantsiks u 400 m. Registreerimine eelnevalt internetis (kuni 06.04) ja võistluspäeval kohapeal (08.04). Osavõtumaks puudub!

Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust/kõnnist osa omal riisikol. Võistlejatel on kohustus järgida liikluseeskirja ja reguleerijate märguandeid. Võistluskeskuses ja rajal on tagatud  meditsiiniline abi.

Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

Info: treenitus@treenitus.eu , +372 5552 1999

Korraldaja õigus: Parkmetsa jooksu/kõnni stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.

Koondarvestus tehakse Parkmetsa jooksu, Suvejooksu (10 km) ning ajavõtuga kõndide osas. Tingimused leiab sarja üldjuhendist.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Registreerudes ja stardimaksu tasudes osaleja:

 

Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;

Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;

Nõustub, et talle saadetakse sündmuse eel osaleja jaoks olulist infot sisaldav e-kiri (osaleja meelespea);

Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

 

Palume tähelepanelikult jälgida osaleja meelespead!