Ava võistluse menüü
Üldinfo Tunnijooksust Üldjuhend Kaugjooksu juhend (virtuaaljooks) Mr. Pritt lastejooksude juhend Osavõtutasud Programm Osaleja meelespea Medal Tulemuse sisestamine (virtuaaljooks) Tulemused (live) Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Kaugjooksu juhend (virtuaaljooks)

Tartu Tunnijooks 2023

Mr. Pritt lastejooksud
 
Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos teiste toetajatega.
 
Eesmärk:
· tutvustada väikesele spordisõbrale staadionijooksu
· propageerida sportlikke eluviise;
 
Tegevuspaik:  Tamme Staadion (Tamme pst 1, Tartu)
 
Aeg: 14. september 2023
 
Start: kell 17.00
 
Rada: distants - kuni 6-aastased - 200 m (pool staadioniringi) ja 7-12-aastased - 400 m (staadioniring).
 
Vanusegrupp:
Poisid ja tüdrukud kuni 6. a;
Poisid ja tüdrukud 7-12. a;
 
Info ja registreerimine: eelnevalt internetis http://www.treenitus.eu/ kuni 13.09.2023 kell 23.59 ja võistluspaigas (14.09) alates kell 16.00 kuni startdeni (vabade kohtade olemasolul). Info: treenitus@treenitus.eu
Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja kinnitamisel.
Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Rinnanumbreid väljastatakse võistluskeskuses kuni stardihetkeni.
 
Osavõtumaks: puudub.
 
Autasustamine: igale osalejale antakse rinnanumber ja autasuks on meeldiv üllatus.

 

Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol.

 

Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

 

Korraldaja õigused: lastejooksude stardiprotokoll on avalik dokument. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook) avaldatud info õigsuse eest.
 

Registreerudes osaleja:
* Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;
* Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;
* Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
* Kinnitab, et ei osale haigustunnustega. Starti tulles peab kinni koroonaviirusest tingitud soovitustest ja piirangutest.

 
Lastejooksud toimuvad ilma ajavõtuta ning ka paremusjärjestust ei selgitata.
Lapsed võivad startida ainult vanemate loal!
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab jooksu korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Peatoetaja

Toetajad