Ava võistluse menüü
Üldinfo Üldjuhend Kaugjooksu juhend Lastejooksude juhend Osavõtutasud Registreerunud Tulemused Kommentaarid

Lastejooksude juhend

Tartu Tunnijooks 2023

Tartu Tunnijooksu lastejooksud
 
 
Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos teiste toetajatega.
 
Eesmärk:
· tutvustada väikesele spordisõbrale staadionijooksu
· propageerida sportlikke eluviise;
 
Tegevuspaik:  Tamme Staadion (Tamme pst 1, Tartu)
 
Aeg: 14. september 2023
 
Start: kell 16.00
 
Rada: distants 400 m (staadioniring)
 
Vanusegrupp:
Poisid ja tüdrukud kuni 12. a
 
Info ja registreerimine: eelnevalt internetis http://www.treenitus.eu/ kuni 13.09.2023 kell 23.59 ja võistluspaigas (14.09) alates kell 15.00 kuni stardini (vabade kohtade olemasolul). Info: treenitus@treenitus.eu
Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja kinnitamisel.
Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Rinnanumbreid väljastatakse võistluskeskuses kuni stardihetkeni.
 
Osavõtumaks: puudub.
 
Autasustamine: igale osalejale antakse rinnanumber ja autasuks on meeldiv üllatus.

 

Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol.

 

Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

 

Korraldaja õigused: lastejooksude stardiprotokoll on avalik dokument. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook) avaldatud info õigsuse eest.
 

Registreerudes osaleja:
* Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;
* Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;
* Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
* Kinnitab, et ei osale haigustunnustega. Starti tulles peab kinni koroonaviirusest tingitud soovitustest ja piirangutest.

 
Lastejooksud toimuvad ilma ajavõtuta ning ka paremusjärjestust ei selgitata.
Lapsed võivad startida ainult vanemate loal!
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab jooksu korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.