Ava võistluse menüü
Üldinfo Üldjuhend Kaugjooksu üldjuhend (virtuaaljooks) Mr. Pritt lastejooksude juhend Osavõtutasud Osaleja meelespea Programm Rajaskeem Tulemuse sisestamine (virtuaaljooks) LIVE TULEMUSED Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Mr. Pritt lastejooksude juhend

Sauga Kevadjooks 2023

Mr. Pritt lastejooksud
 
 
Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos Sauga Musta Maja, Nõustamiskeskuse Sotsiaalne Kaasatus, Merlang OÜ ja teiste toetajatega.
 
Eesmärk:
· tutvustada väikesele spordisõbrale kohalikke spordiradu;
· propageerida sportlikke eluviise;
 
Tegevuspaik:  Sauga Musta Maja esine (Põõsalinnu 2, Sauga, Tori vald, Pärnumaa)
 
Aeg: 13. mai 2023
 
Stardid: alates kell 10.30.
 
Rada: distants 400 m.
 
Vanusegrupid:
Poisid kuni 3. a – start kell 10.30.
Tüdrukud kuni 3. a – start kell 10.30.
Poisid 4-6. a – start kell 10.40.
Tüdrukud 4-6. a – start kell 10.40.
Poisid 7-9. a – start kell 10.50.
Tüdrukud 7-9. a – start kell 10.50.
Poisid 10-12. a – start kell 11.00.
Tüdrukud 10-12. a – start kell 11.00.
 
Info ja registreerimine: eelnevalt internetis http://www.treenitus.eu/ kuni 11.05.2023 kell 23.59 ja võistluspaigas (13.05) alates kell 9.30 kuni vanuseklassi stardini (vabade kohtade olemasolul). Info: treenitus@treenitus.eu
Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja kinnitamisel.
Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Rinnanumbreid väljastatakse võistluskeskuses kuni stardihetkeni.
 
Osavõtumaks: puudub.
 
Autasustamine: igale osalejale antakse rinnanumber ja autasuks on meeldiv üllatus.

 

Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol.

 

Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

 

Korraldaja õigused: lastejooksude stardiprotokoll on avalik dokument. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook) avaldatud info õigsuse eest.
 

Registreerudes osaleja:
* Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;
* Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;
* Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
* Kinnitab, et ei osale haigustunnustega. Starti tulles peab kinni koroonaviirusest tingitud soovitustest ja piirangutest.

 
Lastejooksud toimuvad ilma ajavõtuta ning ka paremusjärjestust ei selgitata.
Lapsed võivad startida ainult vanemate loal!
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab jooksu korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.