Ava võistluse menüü
Üldinfo Üldjuhend Mr. Pritt lastejooksude juhend Rajainfo Osavõtutasud Registreerunud Tulemused Kommentaarid

Üldjuhend

Skechers Suvejooks 2021

 
Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos toetajatega. Skechers Suvejooks ja ajavõtuga kõnd (10 km) on #GORUNTARTU 2021 sarja teine etapp. Skechers poolmaraton (21,1 km),  5 km ajavõtuga ja 5 km ning 10 km ajavõtuta jooks-kõnd sarja arvestusse ei kuulu.
 
Limiit: 5 km distantsil on maksimaalne osalejate arv  400, 10 km distantsil 550, 21 km distantsil 180
 
Eesmärk:
 
·    jätkata 2013. a algatatud jooksu traditsiooni;
 
·    tutvustada spordirahvale kohalikke spordiradu;
 
·    propageerida sportlikke eluviise;
 
·    kaasata spordihuvilisi üle Eesti.
 
Tegevuspaik: Tartu A. Le Coq Sport Spordimaja (Ihaste tee 7), selle parkla ja ümberkaudsed tänavad, rajad.
 
Aeg: 21. august 2021
 
Start: kell 11.45  Tartu A. le Coq Sport Spordimaja juurest. Kell 11.45 stardib poolmaraton (21.1 km), kell 12.00 stardib 5 km, kell 12.10 10 km distants (kõikide distantside kõndijad stardivad jooksjate rivi lõpust).
 
Rada: 5,10, 21.1 km (peamiselt asfaltteed). 
 
Rajateenindus: võistlustrass on tähistatud. Rajal meditsiinibrigaad. 2.25, 4.4 ja 8.2 kilomeetril on teenindusega joogipunktid. 5 km rajal on 1 teeninduspunkt (3.2 km). Poolmaratoni (21.1 km) teeninduspunktide asukohad on veel täpsustamisel.
 
Ajavõtt: kasutusel kiibiajavõtt, tulemuste avaldamine tagatakse kohapeal. Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri tagaküljele, mida korraldajale tagastada pole vaja. Ajavõtuta jooksu- kõnni puhul ajavõttu ei toimu.
 
Vanusegrupid (21,1 km ning 5 ja 10 km ajavõtuga jooksud):
 
P

                            2007 sünd. ja                 T                              2007 sünd. ja

                            nooremad                                                      nooremad

 

 

 

MJ

2002-  2006

NJ                           2002-  2006
Mehed 1982– 2001 Naised 1987 – 2001
MV 40 1962 – 1981 NV 35 1972 – 1986
MV 60 1961 sünd. ja vanemad NV 50 1971 sünd. ja vanemad
 
 
Vanusegrupid (10 km ajavõtuga kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – KK.
 
Vanusegrupid (5km ajavõtuta jooks-kõnd, 10 km ajavõtuta jooks-kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – AJAVÕTUTA.
 
Alla 10-aastased tohivad startida vanemate loal!
 
Registreerimine:
 
1. eelregistreerimine www.treenitus.eu kuni 18.08 kell 23.59. Võistluseelsel kahel päeval eelregistreerimist ei toimu!
 
2. võistluspäeval (21.08) kohapeal kell 10.00-11.35.
 
Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Osaleja saab stardimaterjalid kätte võistluspäeval sekretariaaditelgist (asub võistluskeskuses). Stardimaterjale väljastatakse kuni stardihetkeni.
 
Firmadele/klubidele/kollektiividele hinnasoodustus alates 5. liikmest 15%. Hinnasoodustus kehtib siis, kui vähemalt 5 liiget ennast korraga kirja panevad. Topeltsoodustused ei kehti!
 
Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja osalustasu maksmisel.
 
Osavõtutasu (5, 10, 21,1 km ajavõtuga jooksud, 10 km ajavõtuga kõnd):


 

OSAVÕTUTASU kuni 11.07.2021 12.07 – 18.08.2021 21.08.2021
(üli)õpilased, pensionärid  12 EUR  16 EUR  30 EUR
kõik teised  14 EUR  18 EUR  30 EUR
 

 

Osavõtutasu (5 ja 10 km ajavõtuta jooks-kõnd):

 

 

OSAVÕTUTASU kuni 11.07.2021 12.07 – 18.08.2021 21.08.2021
kõigile  9 EUR  13 EUR  25 EUR
 

 

Osavõtutasu sisaldab: rinnanumbrit, kiibiajavõttu (ajavõtuga jooks ja kõnd), osalejamedalit (ajavõtuga ja ajavõtuta distantsid), diplomit internetis, rajateenindust, vajadusel meditsiiniabi, pakihoidu, toitlustamist, riietumisvõimalust, pesemisvõimalust, rattaparklat, tasuta parkimist, WC kasutamise võimalust, spordijooki.
 
Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Jooksul-kõnnil mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!
 
Ümberregistreerimise tasu (distantside, osaleja vahetus jne) on 7 eurot (kuni 18.08.2020 kl 23.59). Ka ekslikult valele distantsile registreerumist ja selle ümber muutmist käsitletakse ümberregistreerimisena, millelt tuleb tasuda ümberregistreerimise tasu. Ümberregistreerumiseks kirjutada treenitus@treenitus.eu
 
Autasustamine:
 
Kell 13.25. Suvejooksu 10 km jooksu kõikide vanuseklasside esikolmikuid autasustatakse. 5 km jooksul autasustatakse meeste ja naiste üldesikolmikuid ja vanuseklasside võitjaid. Loosiauhinnad. Ka kõndijatele on loosiauhinnad. Poolmaratonis (21.1 km) autasustatakse meeste ja naiste üldvõitjaid.
 
Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol. Võistlejatel on kohustus järgida liikluseeskirja ja reguleerijate märguandeid. Võistluskeskuses ja rajal on tagatud osalejatele meditsiiniline abi.
 
Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 
Info: treenitus@treenitus.eu , +372 5552 1999
 
Korraldaja õigus: Suvejooksu/kõnni stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
 
Koondarvestus tehakse Parkmetsa jooksu (7 km ajavõtuga jooks), Suvejooksu (10 km ajavõtuga jooks) ning ajavõtuga kõndide osas. Tingimused leiab sarja üldjuhendist.
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
 
Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead!
 

Registreerudes ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;

Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;

Nõustub, et talle saadetakse sündmuse eel osaleja jaoks olulist infot sisaldav e-kiri (osaleja meelespea);

Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

 
Lastejooksud:
 
Kuni 3. a poisid ja tüdrukud, 4-6. a poisid ja tüdrukud, 7-9. a poisid ja tüdrukud, 10-12. a poisid ja tüdrukud. Stardid alates kell 10.15 A. le Coq Sport Spordimaja juures, distantsiks 400 m. Registreerimine eelnevalt internetis (kuni 18.08 kl 23.59) ja võistluspäeval kohapeal (21.08). Osavõtumaks puudub!
 
 
 

Toetajad

Peatoetaja

Suurtoetajad