Ava võistluse menüü
Üldinfo Üldjuhend Mr. Pritt lastejooksude juhend Osavõtutasud Registreerunud Tulemused Kommentaarid
Võistlusele registreerumine toimub teisel leheküljel!
Registreeru võistlusele

Üldjuhend

Parkmetsa jooks 2021

Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos toetajatega. Parkmetsa jooks ja ajavõtuga kõnd (7 km) on #GORUNTARTU 2021 sarja avaetapp. Parkmetsa ajavõtuta jooks-kõnd (7 km) ja 2,5 km ajavõtuga ning ajavõtuta jooks-kõnd sarja arvestusse ei kuulu.
 
Limiit: 7 km distantsil on maksimaalne osalejate arv  400, 2,5 km distantsil 100.
 
Eesmärk:
 
avada Tartus ja Tartumaal jooksu- ja kõnni hooaeg;
tutvustada spordirahvale looduslikke spordiradu;
propageerida sportlikke eluviise;
jätkata 2012. a algatatud traditsiooni;
kaasata spordihuvilisi üle Eesti.
 
Tegevuspaik: Tartu Sanatooriumi parkmets (Riia 167A) ja ümberkaudsed tänavad, rajad.
 
Aeg: 05. juuni 2021
 
Start: kell 12.10 stardib 2,5 km, kell 13.00 7 km distants (mõlema distantsi kõndijad stardivad jooksjate rivi lõpust).
 
Rada: 2.5 ja 7 km (pehmed rajad, asfaltteed).
 
Rajateenindus: võistlustrass on tähistatud. 7 ja 2.5 km rajal meditsiinibrigaad. 7 km raja 4. kilomeetril on teenindusega joogipunkt. 2.5 km rajal teeninduspunkte ei ole.
 
Ajavõtt: kasutusel kiibiajavõtt, tulemuste avaldamine tagatakse kohapeal. Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri tagaküljele, mida korraldajale tagastada pole vaja. Ajavõtuta jooksu- kõnni puhul ajavõttu ei toimu.
 
Vanusegrupid (2,5 km ajavõtuga jooks-kõnd ja 7 km ajavõtuga jooks):
 
P        2007 sünd. ja            nooremad  2007 sünd. ja   nooremad
MJ 2002-  2006 NJ

2002 -  2006

Mehed 1982– 2003 Naised 1987 – 2003
MV 40 1962– 1981 NV 35 1972 – 1986
MV 60 1961 sünd. ja vanemad NV 50 1971 sünd. ja vanemad
     

 

 

 

 
Vanusegrupid (7 km ajavõtuga kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – KK.
 
Vanusegrupid (2,5 km ajavõtuta jooks-kõnd , 7 km ajavõtuta jooks-kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – AJAVÕTUTA.
 
Alla 10-aastased tohivad startida vanemate loal!
 
Registreerimine:
 
1. eelregistreerimine www.treenitus.eu kuni 03.06 kell 23.59. Võistluseelsel kahel päeval eelregistreerimist ei toimu!
 
2. võistluspäeval (05.06) kohapeal kell 11.00-12.45 (2.5 km jooks-kõnni puhul kuni 11.55)
 
Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Osaleja saab stardimaterjalid kätte võistluspäeval sekretariaaditelgist (asub võistluskeskuses). Stardimaterjale väljastatakse kuni stardihetkeni.
 
Firmadele/klubidele/kollektiividele hinnasoodustus alates 5. liikmest 15%. Hinnasoodustus kehtib siis, kui vähemalt 5 liiget ennast korraga kirja panevad. Topeltsoodustused ei kehti!
 
Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja osalustasu maksmisel.
 
Osavõtutasu (7 km ajavõtuga jooks, 7 km ajavõtuga kõnd):


 

OSAVÕTUTASU kuni 04.04.2021 05.04 – 03.06.2021 05.06.2021
(üli)õpilased, pensionärid  12 EUR  15 EUR  30 EUR
kõik teised  14 EUR  17 EUR

 30 EUR

 

 

Osavõtutasu (2.5 km ajavõtuga, 2.5 km ajavõtuta jooks-kõnd ja 7 km ajavõtuta jooks-kõnd):

 

 

OSAVÕTUTASU kuni 04.04.2021 05.04 – 03.05.2021 05.06.2021
kõigile  9 EUR  13 EUR  25 EUR
 

 

Osavõtutasu sisaldab: rinnanumbrit, kiibiajavõttu (ajavõtuga jooks ja kõnd), osalejamedalit (ajavõtuga ja ajavõtuta distantsid), diplomit internetis, rajateenindust, vajadusel meditsiiniabi, pakihoidu, toidupakki, riietumisvõimalust, pesemisvõimalust, rattaparklat, tasuta parkimist, WC kasutamise võimalust, spordijooki.

 

Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Jooksul-kõnnil mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!
 
Ümberregistreerimise tasu (distantside, osaleja vahetus jne) on 7 eurot (kuni 03.06.2020 kl 23.59). Ka ekslikult valele distantsile registreerumist ja selle ümber muutmist käsitletakse ümberregistreerimisena, millelt tuleb tasuda ümberregistreerimise tasu. Ümberregistreerumiseks kirjutada treenitus@treenitus.eu
 
Autasustamine:
 
Kell 14.00. Parkmetsa jooksu (7 km) kõikide vanuseklasside esikolmikuid autasustatakse. 2,5 km ajavõtuga jooksul-kõnnil autasustatakse vanuseklasside võitjaid. Loosiauhinnad. Ka kõndijatele on loosiauhinnad.
 
Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol. Võistlejatel on kohustus järgida liikluseeskirja ja reguleerijate märguandeid. Võistluskeskuses ja rajal on tagatud osalejatele meditsiiniline abi.
 
Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 
Info: treenitus@treenitus.eu , +372 5552 1999
 
Korraldaja õigus: Suvejooksu/kõnni stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
 
Koondarvestus tehakse Parkmetsa jooksu (7 km ajavõtuga), Suvejooksu (10 km ajavõtuga) ning ajavõtuga kõndide osas. Tingimused leiab sarja üldjuhendist.
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
 
Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead!
 

Registreerudes ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;

Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;

Nõustub, et talle saadetakse sündmuse eel osaleja jaoks olulist infot sisaldav e-kiri (osaleja meelespea);

Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

 
Lastejooksud:
 
Kuni 3. a poisid ja tüdrukud, 4-6. a poisid ja tüdrukud, 7-9. a poisid ja tüdrukud, 10-12. a poisid ja tüdrukud. Stardid alates kell 11.00 Sanatooriumi parkmetsas, distantsiks u 400 m. Registreerimine eelnevalt internetis (kuni 03.06) ja võistluspäeval kohapeal (05.06). Osavõtumaks puudub!