Ava võistluse menüü
Üldinfo Üldjuhend Kaugjooksu üldjuhend Mr. Pritt lastejooksude kaugjooksu juhend Tulemuse sisestamine Kaugjooksu LIVE tulemused Mr. Pritt lastejooksude juhend Rajainfo Osavõtutasud Programm Osaleja meelespea Kevadjooksu-kõnni soodustused Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Üldjuhend

Skechers Tartu Kevadjooks / kaugjooks 2022

Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos toetajatega.
 
Limiit: 500 osalejat.
 
Eesmärk:
 
·    tutvustada spordirahvale kohalikke spordiradu;
 
·    propageerida sportlikke eluviise;
 
·    kaasata spordihuvilisi üle Eesti.
 
Tegevuspaik: Tartu Tamme Staadion (Tamme puiestee 1) ja ümberkaudsed tänavad, rajad.
 
Aeg: 14. mai 2022
 
Start: kell 12.00 Tamme Staadionilt. Kõik distantsid stardivad koos (kõndijad stardivad jooksjate rivi lõpust).
 
Rada: 5, 10, 21.1 km (asfaltteed, kruusateed, staadion).
 
Rajateenindus: võistlustrass on tähistatud. Rajal meditsiinibrigaad. Rajal on teenindusega joogipunktid.
 
Ajavõtt: kasutusel kiibiajavõtt, tulemuste avaldamine tagatakse kohapeal. Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri tagaküljele, mida korraldajale tagastada pole vaja. Ajavõtuta jooksu- kõnni puhul ajavõttu ei toimu.
 
Vanusegrupid (5 , 10, 21.1 km ajavõtuga jooks):
 
MJ 2004 sünd. ja nooremad NJ 2004 sünd. ja nooremad
Mehed 1983– 2003 Naised 1988 – 2003
MV 40 1963 – 1982 NV 35 1973 – 1987
MV 60 1962 sünd. ja vanemad NV 50 1972 sünd. ja vanemad
 
 
Vanusegrupid (10 km ajavõtuga kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – KK.
 
Vanusegrupid (5km, 10 km ajavõtuta jooks-kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – AJAVÕTUTA.
 
Alla 10-aastased tohivad startida vanemate loal!
 
Registreerimine:
 
1. eelregistreerimine www.treenitus.eu kuni 12.05 kell 23.59. Võistluseelsel päeval eelregistreerimist ei toimu!
 
2. võistluspäeval (14.05) kohapeal kell 10.00-11.50.
 
Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Osaleja saab stardimaterjalid kätte võistluspäeval sekretariaaditelgist (asub võistluskeskuses). Stardimaterjale väljastatakse kuni stardihetkeni.
 
Firmadele/klubidele/kollektiividele hinnasoodustus alates 5. liikmest 15%. Hinnasoodustus kehtib siis, kui vähemalt 5 liiget ennast korraga kirja panevad. Topeltsoodustused ei kehti!
 
Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja osalustasu maksmisel.
 
Osavõtutasu (5 ja 10, 21.1 km jooksud, ajavõtuga kõnd):


 

OSAVÕTUTASU kuni 17.04.2022 18.04 – 12.05.2022 14.05.2022
(üli)õpilased, pensionärid  13 EUR  19 EUR  35 EUR
kõik teised  14 EUR  20 EUR  35 EUR
 

 

Osavõtutasu (5 ja 10 km ajavõtuta kõnd):

 

 

OSAVÕTUTASU kuni 17.04.2022 18.04 – 12.05.2022 14.05.2022
kõigile  10 EUR  16 EUR  30 EUR
 

 

Osavõtutasu sisaldab: rinnanumbrit, kiibiajavõttu (ajavõtuga jooks ja kõnd), osalejamedalit, diplomit internetis, rajateenindust, vajadusel meditsiiniabi, pakihoidu, toitlustamist, riietumisvõimalust, pesemisvõimalust, rattaparklat, tasuta parkimist, WC kasutamise võimalust, spordijooki.
 
Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Jooksul-kõnnil mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!
 
Ümberregistreerimise tasu (distantside, osaleja vahetus jne) on 7 eurot (lisandub osavõtutasude vahe) (kuni 12.05 kl 23.59). Ka ekslikult valele distantsile registreerumist ja selle ümber muutmist käsitletakse ümberregistreerimisena, millelt tuleb tasuda ümberregistreerimise tasu. Ümberregistreerumiseks kirjutada treenitus@treenitus.eu
 
Autasustamine:
 
Kell 13.25. 10 km jooksu kõikide vanuseklasside esikolmikuid autasustatakse (sh autasustatakse üldvõitja meest ja naist). 5 ja 21.1 km jooksul autasustatakse meeste ja naiste üldesikolmikuid. Loosiauhinnad. Ka kõndijatele on loosiauhinnad.
 
Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol. Võistlejatel on kohustus järgida liikluseeskirja ja reguleerijate märguandeid. Võistluskeskuses ja rajal on tagatud osalejatele meditsiiniline abi.
 
Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 
Info: treenitus@treenitus.eu , +372 5552 1999
 
Korraldaja õigus: Kevadjooksu/kõnni stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
 
Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead!
 

Registreerudes ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;

Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;

Nõustub, et talle saadetakse sündmuse eel osaleja jaoks olulist infot sisaldav e-kiri (osaleja meelespea);

Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

 
Lastejooksud:
 
Kuni 3. a poisid ja tüdrukud, 4-6. a poisid ja tüdrukud, 7-9. a poisid ja tüdrukud, 10-12. a poisid ja tüdrukud. Stardid alates kell 10.15 Tamme Staadionil, distantsiks 400 m. Registreerimine eelnevalt internetis (kuni 12.05 kl 23.59) ja võistluspäeval kohapeal (14.05). Osavõtumaks puudub!