Ava võistluse menüü
Üldinfo Üldjuhend Kaugjooksu üldjuhend (virtuaaljooks) Mr. Pritt lastejooksude juhend Tulemused (live) Rajainfo Osaleja meelespea Programm Ajutine liikluskorraldus Tulemuse sisestamine (virtuaaljooks) Medal Osavõtutasud Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Üldjuhend

Skechers Suvejooks 2023

 

Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos toetajatega. Skechers Suvejooks ja ajavõtuga kõnd (10 km) on GoRunTARTU 2023 sarja teine ja viimane etapp. Skechers 5 km ajavõtuga ja 5 km ning 10 km ajavõtuta jooks-kõnd sarja arvestusse ei kuulu.
 
Eesmärk:
 
·    jätkata 2013. a algatatud jooksu traditsiooni;
 
·    tutvustada spordirahvale kohalikke spordiradu;
 
·    propageerida sportlikke eluviise;
 
·    kaasata spordihuvilisi üle Eesti;
 
·    tähistada liikumisaastat.
 
Tegevuspaik: Tartu A. Le Coq Sport Spordimaja (Ihaste tee 7), selle parkla ja ümberkaudsed tänavad, rajad.
 
Aeg: 19. august 2023
 
Start: kell 12.00  Tartu A. le Coq Sport Spordimaja juurest. Kell 12.00 stardib 5 km, kell 12.10 10 km distants (kõndijad stardivad jooksjate rivi lõpust).
 
Rada: 5 ja 10 km (peamiselt asfaltteed). Vaata rajainfot siit.
 
Rajateenindus: võistlustrass on tähistatud. Rajal meditsiinibrigaad. 2.25, 4.4 ja 8.2 kilomeetril on teenindusega joogipunktid. 5 km rajal on 1 teeninduspunkt (3.2 km).
 
Ajavõtt: kasutusel kiibiajavõtt, tulemuste avaldamine tagatakse kohapeal. Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri tagaküljele, mida korraldajale tagastada pole vaja. Ajavõtuta jooksu- kõnni puhul ajavõttu ei toimu.
 
Vanusegrupid (5 ja 10 km ajavõtuga jooks):
 

Vanuseklassi nimetus

Sünniaasta

Vanus

U18 noormehed ja neiud

2005 sünd. ja nooremad

-18

M ja N

sünniaastad 1984 - 2004

19-39

M40 ja N40

sünniaastad 1974 - 1983

40-49

M50 ja N50

sünniaastad 1964 - 1973

50-59

M60 ja N60

1963 sünd. ja vanemad

60-

 
 
Vanusegrupid (10 km ajavõtuga kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – KK.
 
Vanusegrupid (5km, 10 km ajavõtuta jooks-kõnd) – kõik osalejad tähistatakse protokollis – AJAVÕTUTA.
 
Alla 10-aastased tohivad startida vanemate loal!
 
Registreerimine:
 
1. eelregistreerimine www.treenitus.eu kuni 17.08 kell 23.59. Võistluseelsel päeval eelregistreerimist ei toimu!
 
2. võistluspäeval (19.08) kohapeal kell 10.00-11.50.
 
Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Osaleja saab stardimaterjalid kätte võistluspäeval sekretariaaditelgist (asub võistluskeskuses). Stardimaterjale väljastatakse kuni stardihetkeni.
 
Firmadele/klubidele/kollektiividele hinnasoodustus alates 5. liikmest 15%. Hinnasoodustus kehtib siis, kui vähemalt 5 liiget ennast korraga kirja panevad. Topeltsoodustused ei kehti!
 
Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja osalustasu maksmisel.
 
Osavõtutasu (5 ja 10 km jooksud, ajavõtuga kõnd):


 

OSAVÕTUTASU kuni 23.07.2023 24.07 – 17.08.2023 19.08.2023
(üli)õpilased, pensionärid,  vähenenud töövõimega, puudega isikud  14 EUR  19 EUR  35 EUR
kõik teised  15 EUR  20 EUR  35 EUR
 

 

Osavõtutasu (5 ja 10 km ajavõtuta kõnd):

 

 

OSAVÕTUTASU kuni 23.07.2023 24.07 – 17.08.2023 19.08.2023
kõigile  13 EUR  17 EUR  30 EUR
 

 

Osavõtutasu sisaldab: eridisainiga osalejamedalit, rinnanumbrit, kiibiajavõttu (ajavõtuga jooks ja kõnd), toitlustamist, toodet finišis, spordijooki, diplomit internetis, rajateenindust, vajadusel meditsiiniabi, pakihoidu, riietumisvõimalust, pesemisvõimalust, rattaparklat, tasuta parkimist, WC kasutamise võimalust.
 
Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Jooksul-kõnnil mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!
 
Ümberregistreerimise tasu (distantside, osaleja vahetus jne) on 7 eurot (lisandub osavõtutasude vahe) (kuni 17.08.2023 kl 23.59). Ka ekslikult valele distantsile registreerumist ja selle ümber muutmist käsitletakse ümberregistreerimisena, millelt tuleb tasuda ümberregistreerimise tasu. Ümberregistreeruda saab iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.treenitus.eu/
 
Autasustamine:
 
Kell 13.25 -  10 km  autasustamine. 10 km jooksu kõikide vanuseklasside esikolmikuid autasustatakse. Kell 12.55 - 5 km autasustamine. 5 km jooksul autasustatakse meeste ja naiste üldesikolmikuid. Loosiauhinnad. Ka kõndijatele on loosiauhinnad.
 
Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol. Võistlejatel on kohustus järgida liikluseeskirja ja reguleerijate märguandeid. Võistluskeskuses ja rajal on tagatud osalejatele meditsiiniline abi.
 
Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 
Info: treenitus@treenitus.eu , +372 5552 1999
 
Korraldaja õigus: Suvejooksu/kõnni stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
 
Koondarvestus tehakse Parkmetsa jooksu (7 km), Suvejooksu (10 km) ning ajavõtuga kõndide osas. Tingimused leiab sarja üldjuhendist.
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
 
Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead!
 

Registreerudes ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;

Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;

Nõustub, et talle saadetakse sündmuse eel osaleja jaoks olulist infot sisaldav e-kiri (osaleja meelespea);

Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

 
Lastejooksud:
 
Kuni 3. a poisid ja tüdrukud, 4-6. a poisid ja tüdrukud, 7-9. a poisid ja tüdrukud, 10-12. a poisid ja tüdrukud. Stardid alates kell 10.15 A. le Coq Sport Spordimaja juures, distantsiks 200 - 400 m. Registreerimine eelnevalt internetis (kuni 17.08 kl 23.59) ja võistluspäeval kohapeal (19.08). Osavõtumaks puudub!