Ava võistluse menüü
Üldinfo Üldjuhend Virtuaaljooksu juhend MUUTI lastejooksude juhend Osavõtutasud Rajaskeem Osaleja meelespea Programm Tulemuse sisestamine (virtuaaljooks) Medal Soodustused osalejatele Live tulemused Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

Üldjuhend

Sauga Kevadjooks 2024

Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos Skechersi, Sauga Musta Maja, Nõustamiskeskuse Sotsiaalne Kaasatus, Merlang OÜ ja teiste toetajatega.

Eesmärk:

  • tutvustada spordirahvale kohalikke spordiradu;
  • propageerida sportlikke eluviise;
  • jätkata 2020. a katkenud Sauga jooksu traditsiooni;
  • kaasata spordihuvilisi üle Eesti.

Tegevuspaik: Sauga Musta Maja esine (Põõsalinnu 2, Sauga, Tori vald, Pärnumaa) ja ümberkaudsed tänavad, rajad.

Aeg: 11. mai 2024

Start: 12.00 Sauga Musta Maja eest. Kõndijad stardivad jooksjaterivi lõpust.

Rada: 5 ja 10 km jooks-kõnd vahelduval pinnasel (pehmed rajad, asfaltteed). Jooks-kõnd kulgeb 5 km ringil, mida 10 km osalejad läbivad kaks korda.

Rajateenindus: võistlustrass on tähistatud. Rajal on teenindusega joogipunkt (5 km distantsil 2.5 km peal, 10 km distantsil 2.5 ja 7.5 km peal).

Ajavõtt: kasutusel kiibiajavõtt, tulemuste avaldamine tagatakse kohapeal. Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbi tagaküljele, mida korraldajale tagastada pole vaja.

Vanusegrupid (10 kmajavõtuga jooks-kõnd):

 

Vanusegrupi nimetus

Sünniaasta

Vanus

U18 noormehed ja neiud

2006 sünd. ja nooremad

-18

M ja N

sünniaastad 1985 - 2005

19-39

M40 ja N40

sünniaastad 1975 - 1984

40-49

M50 ja N50

sünniaastad 1965 - 1974

50-59

M60 ja N60

1964 sünd. ja vanemad

60-

 

Vanusegrupid (5 km ajavõtuga jooks-kõnd) – M (üldmehed), N (üldnaised).

Alla 10-aastased tohivad startida vanemate loal!

Registreerimine:

  1. eelregistreerimine www.treenitus.eu kuni 09.05 kell 23.59. 
  2. võistluspäeval (11.05) kohapeal kell 10.00-11.45.

Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Osaleja saab stardimaterjalid kätte võistluspäeval sekretariaaditelgist (asub võistluskeskuses). Stardimaterjale väljastatakse alates kell 10.00 kuni stardihetkeni.

Firmadele/klubidele/kollektiividele hinnasoodustus alates 4. liikmest (iga järgneva liikme pealt) 15%. Hinnasoodustus kehtib siis, kui vähemalt 4 liiget ennast korraga kirja panevad. Topeltsoodustused ei kehti!

Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja osalustasu maksmisel.

 

Osavõtutasu (5 ja 10 km ajavõtuga jooks-kõnd):

OSAVÕTUTASU

kuni 21.04.2024

22.04– 09.05.2024

11.05.2024

(üli)õpilased, pensionärid, vähenenud töövõimega, puudega isikud

 11 EUR

 14 EUR

 20 EUR

 

kõik teised

 12 EUR

 15 EUR

 20 EUR

 

Osavõtutasu sisaldab: eridisainiga osalejamedalit, rinnanumbrit, kiibiajavõttu, diplomit internetis, rajateenindust, vajadusel meditsiiniabi, pakihoidu, riietumisvõimalust, pesemisvõimalust, tasuta parkimist, WC kasutamise võimalust, spordijooki, Skechers jooksusärki, tooteid toetajatelt.

Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Jooksul/kõnnil mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!

Autasustamine: Kell 12.45 toimub 5 km, kell 13.30 10 km distantsi autasustamine. 10 km jooksu üldesikolmikuid autasustatakse, samuti vanuseklasside võitjat, 5 km jooksul autasustatakse üldesikolmikuid (mehed, naised). Loosiauhinnad.

Lastejooksud:

Kuni 3.a poisid ja tüdrukud, 4-6.a poisid ja tüdrukud, 7-9.a poisid ja tüdrukud, 10-12.a poisid ja tüdrukud. Stardid alates kell 10.30 Sauga Musta Maja ees, distantsiks u 400 m. Registreerimine eelnevalt internetis (kuni 09.05) ja võistluspäeval kohapeal (11.05). Osavõtumaks puudub!

Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust/kõnnist osa omal riisikol. Võistlejatel on kohustus järgida liikluseeskirja ja reguleerijate märguandeid. Võistluskeskuses on tagatud meditsiiniline abi.

Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

Info: treenitus@treenitus.eu , +372 5552 1999

Korraldaja õigus: Sauga Kevadjooksu/kõnni stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Registreerudes ja stardimaksu tasudes osaleja:

 

Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;

Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;

Nõustub, et talle saadetakse sündmuse eel osaleja jaoks olulist infot sisaldav e-kiri (osaleja meelespea);

Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

 

Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead!