Ava võistluse menüü
Üldinfo Üldjuhend Virtuaaljooksu juhend MUUTI lastejooksude juhend Osavõtutasud Rajaskeem Osaleja meelespea Programm Tulemuse sisestamine (virtuaaljooks) Medal Soodustused osalejatele Live tulemused Registreerunud Stardinimekirjad Tulemused Kommentaarid

MUUTI lastejooksude juhend

Sauga Kevadjooks 2024

 
Korraldab: Treenitus MTÜ (www.treenitus.eu) koos Salvesti, Sauga Musta Maja, Nõustamiskeskuse Sotsiaalne Kaasatus, Merlang OÜ ja teiste toetajatega.
 
Eesmärk:
· tutvustada väikesele spordisõbrale kohalikke spordiradu;
· reklaamida sportlikke eluviise;
 
Tegevuspaik:  Sauga Musta Maja esine (Põõsalinnu 2, Sauga, Tori vald, Pärnumaa)
 
Aeg: 11. mai 2024
 
Stardid: alates kell 10.30.
 
Rada: distants 200 - 400 m.
 
Vanusegrupid:
Poisid kuni 3. a – start kell 10.30.
Tüdrukud kuni 3. a – start kell 10.30.
Poisid 4-6. a – start kell 10.40.
Tüdrukud 4-6. a – start kell 10.40.
Poisid 7-9. a – start kell 10.50.
Tüdrukud 7-9. a – start kell 10.50.
Poisid 10-12. a – start kell 11.00.
Tüdrukud 10-12. a – start kell 11.00.
 
Info ja registreerimine: eelnevalt internetis http://www.treenitus.eu/ kuni 09.05.2024 kell 23.59 ja võistluspaigas (11.05) alates kell 9.30 kuni vanuseklassi stardini (vabade kohtade olemasolul). Info: treenitus@treenitus.eu
Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel ja kinnitamisel.
Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Rinnanumbreid väljastatakse võistluskeskuses kuni stardihetkeni.
 
Osavõtumaks: puudub.
 
Autasustamine: igale osalejale antakse rinnanumber, diplom ja autasuks on meeldiv üllatus.

 

Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol.

 

Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

 

Korraldaja õigused: lastejooksude stardiprotokoll on avalik dokument. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook) avaldatud info õigsuse eest.
 

Registreerudes osaleja:
* Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;
* Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;
* Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
* Kinnitab, et ei osale haigustunnustega. Starti tulles peab kinni koroonaviirusest tingitud soovitustest ja piirangutest.

 
Lastejooksud toimuvad ilma ajavõtuta.
Lapsed võivad startida ainult vanemate loal!
 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab jooksu korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.