Kontakt

Mittetulundusühing Treenitus

Tähe 59,
50103 Tartu
Registrikood 80335329

Tel. +372 5552 1999 – Jaanus Mäe, +372 5686 8538 – Rigne Raudsepp
treenitus@treenitus.eu


Treenitus MTÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, teistest õigusaktidest, ühingu põhikirjast, ning eetilise tegevuse põhimõtetest (Vabaühenduste eetikakoodeks: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks)

Ühingut juhib 2-liikmeline juhatus:
Jaanus Mäe
Rigne Raudsepp

 

Peatoetaja
Skechers
Suurtoetajad
Eesti Pagar
Põltsamaa Felix
Vomax
Tartu linn